drukarka blad Serwer RPC jest niedostepny

       

Podobne


Wspomnienia klasy 3c - Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu.

Temat: Problem z drukarką Lexmark.
Wiec tak: 1.Przełozyłem kabel do inneog portu USB i zrestartowałem komputer. 2.Wykryło drukarke po ponownym uruchomieniu komputera. 3.Windows chce doinstalowac sterowniki, lecz wyskakuje komunikat: Cytat: Serwer RPC jest niedostepny 4. Instaluję sterowniki recznie i po zakonczeniu wgrywania sterownikow pisze: Cytat: Został zainstalowany nastepujący sprzet: Printer Wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia. Okreslony port jest nieznany 5.Próbuje instalatorem z płyty cd w setup.exe i wyskakuje ponownie: www.republika.pl/ankatatanka/komunikat.jpg Drukarki nadal nie ma w Panelu Sterowania i nadal są te komunikaty co wczesniej: http://www.forum.win-os.pl/files/1_372.jpg http://www.forum.win-os.pl/files/2_186.jpg Prosze o pomoc.
Źródło: winforum.pl/showthread.php?t=9427Temat: Dziwny komunikat
Podczas instalacji drukarki (której komp mi nie widzi) wyskakuje komunikat: "Wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia. Serwer RPC jest niedostępny." Co mam zrobić?
Źródło: darkmachine.pl/showthread.php?t=45387


Temat: Lista błędów w Windowsie [spis]
0x070F Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika. 0x0710 Użyte konto jest kontem komputera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika. 0x0711 Użyte konto jest kontem powierniczym serwera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika. 0x0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją powierniczą dla tej domeny. 0x0713 Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci. 0x0714 Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów. 0x0715 ... w pliku obrazu. 0x0718 Brak wystarczającej ilości znaków cudzysłowu do przetworzenia tego polecenia. 0x0719 Żadne interfejsy nie zostały zarejestrowane. 0x071A Serwer został zmieniony podczas przetwarzania tego wywołania. 0x071B Dojście powiązania nie zawiera wszystkich wymaganych informacji. 0x071C Awaria komunikacji. 0x071D Żądany poziom sprawdzania tożsamości nie jest obsługiwany. 0x071E Nie zarejestrowano nazwy głównej. 0x071F Określony błąd nie jest prawidłowym kodem błędu protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC). 0x0720 Alokowano w systemie UUID, które jest prawidłowe tylko w tym komputerze. 0x0721 Wystąpił błąd specyficzny dla pakietu zabezpieczeń. 0x0722 Wątek nie został anulowany. 0x0723 Nieprawidłowa operacja na dojściu kodowania/dekodowania. 0x0724 Niezgodna wersja pakietu szeregującego (serializing). 0x0725 Niezgodna wersja procedury wejścia RPC. 0x076A Członek grupy nie został znaleziony. 0x076B Utworzenie bazy danych odwzorowania punktu końcowego było niemożliwe. 0x076C Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) jest zerowym UUID. 0x076D Określony czas jest nieprawidłowy. 0x076E Określona nazwa formularza jest nieprawidłowa. 0x076F Określony rozmiar formularza jest nieprawidłowy 0x0770 Określone dojście drukarki już oczekuje 0x0771 Określona drukarka została usunięta 0x0772 Stan drukarki jest nieprawidłowy 0x0773 Użytkownik musi zmienić hasło przed swoim pierwszym logowaniem. 0x0774 Znalezienie kontrolera tej domeny było niemożliwe. 0x0775 Wywoływane konto jest obecnie zablokowane i ... jest nieznany. 0x0BB9 Określony program obsługi drukarki jest obecnie w użyciu. 0x0BBA Plik buforowy nie został znaleziony. 0x0BBB Wywołanie StartDocPrinter nie zostało wysłane. 0x0BBC Wywołanie AddJob nie zostało wysłane. 0x0BBD Określony procesor wydruku jest już zainstalowany. 0x0BBE Określony monitor wydruku jest już zainstalowany. 0x0FA0 WINS napotkał na błąd podczas przetwarzania polecenia. 0x0FA1 Lokalny WINS nie może być usunięty. 0x0FA2 Nie udał się ... danych. 0x0FA5 Nazwa nie istnieje w bazie danych WINS. 0x0FA6 Replikowanie z nie skonfigurowanym partnerem jest niedozwolone. 0x17E6 Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=4808


Temat: Lista błędów w Windowsie [spis]
0x06A5 Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu. 0x06A6 Dojście powiązania jest nieprawidłowe. 0x06A7 Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana. 0x06A8 Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa. 0x06A9 Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest ... znaleziony. 0x06AF Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany. 0x06B0 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany. 0x06B1 Serwer RPC już oczekuje wywołania. 0x06B2 Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu. 0x06B3 Serwer RPC nie oczekuje wywołania. 0x06B4 Typ menedżera jest nieznany. 0x06B5 Interfejs jest nieznany. 0x06B6 Brak powiązań. 0x06B7 Nie ma sekwencji protokołów. 0x06B8 Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe. 0x06B9 Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów. 0x06BA Serwer RPC jest niedostępny. 0x06BB Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację. 0x06BC Opcje sieciowe są nieprawidłowe. 0x06BD W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury. 0x06BE Zdalne wywołanie procedury nie udało się. 0x06BF Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane. 0x06C0 Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC). 0x06C2 Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC. 0x06C4 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany. 0x06C5 Etykietka jest nieprawidłowa. 0x06C6 Granice tablicy są nieprawidłowe. 0x06C7 Powiązanie ... 0x06CD Typ legalizacji jest nieznany. 0x06CE Maksymalna liczba wywołań jest za mała. 0x06CF Ciąg jest za długi. 0x06D0 Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona. 0x06D1 Numer procedury jest poza zakresem. 0x06D2 ... jest nieprawidłowa. 0x06D8 Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji. 0x06D9 Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów końcowych. 0x06DA Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane. 0x06DB Nazwa wprowadzonej ... Wprowadzona informacja nie została znaleziona. 0x06E2 Obsługa nazw jest niedostępna. 0x06E3 Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa. 0x06E4 Żądana operacja nie jest obsługiwana. 0x06E5 Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie. 0x06E6 Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC). 0x06E7 Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero. 0x06E8 W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania. 0x06E9 Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero. 0x06EA Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC. 0x06EB Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC. 0x06EC Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana. 0x06ED Otwarcie ... danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla związku powierniczego tej stacji roboczej. 0x06FC Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną. 0x06FD Nie udały ... zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została uruchomiona. 0x0701 Konto użytkownika wygasło. 0x0702 Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci. 0x0703 Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany. 0x0704 Określony port jest nieznany. 0x0705 Sterowniki drukarki jest nieznany. 0x0706 Procesor wydruku jest nieznany. 0x0707 Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy. 0x0708 Określony priorytet jest nieprawidłowy. 0x0709 Nazwa drukarki jest nieprawidłowa. 0x070A Drukarka już istnieje. 0x070B Polecenie drukarki jest nieprawidłowe. 0x070C Określony typ danych jest nieprawidłowy. 0x070D Określone środowisko jest nieprawidłowe. 0x070E Nie ma więcej powiązań.
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=4808
Sitedesign by AltusUmbrae.